Starostwo Powiatowe w Nysie

Andrzej Kruczkiewicz Starosta Nyski spotkał się z Nadią Szostak, Ambasadorem Powiatu Nyskiego oraz dyrektorem oddziału Fundacji Centrum Rozwoju i Pomocy "Razom". Pani Nadia podziękowała za opiekę i wsparcie udzielane obywatelom Ukrainy przez Powiat Nyski, który od samego początku agresji na Ukrainę, angażuje się w pomoc humanitarną dla wschodnich sąsiadów. Wspiera również obywateli, którzy są na terenie powiatu nyskiego. Podziękowania skierowane były również do wszystkich mieszkańców powiatu, którzy okazali ogromne serce i nieocenioną pomoc. Warto dodać, Fundacja "Razom" powstała we Wrocławiu w sierpniu 2021 roku, aby pomagać dzieciom, zapewniać edukację, organizować różne wydarzenia, aby dzieci, które przeprowadziły się do Polski, nie straciły związku z Ukrainą, poznały swój ojczysty język, kulturę i historię. Od początku wojny Fundacja „Razem” działa w następujących obszarach: organizowanie zbiórek pomocy humanitarnej (odzieży, żywności itp.); pomoc ewakuowanym obywatelom Ukrainy w poszukiwaniu mieszkania w Polsce; wdrożenie logistyki ewakuacji ludności z Irpina, Buczy, Dniepru, Charkowa i innych niebezpiecznych regionów Ukrainy; pomoc w organizacji charytatywnego tournée po Polsce „Dobry wieczór, jesteśmy z Ukrainy” z udziałem ukraińskich wykonawców; udzielanie pomocy psychologicznej; utworzenie Ośrodka dla dzieci z Ukrainy we Wrocławiu, Nysie, Lublinie, Częstochowie, Rybniku.

Starostwo Powiatowe w Nysie
Starostwo Powiatowe w Nysie
Starostwo Powiatowe w Nysie
Starostwo Powiatowe w Nysie