Контактні дані філій:
м. Рибнік
ul. Białych 7, 44-200 m. Rybnik
Керівник - Іванна Марич, тел. +48 579 211 441

м. Ниса
ul. Tadeusza Kościuszki,10, 48-300 Nysa
Керівник - Надія Шостак, тел. +48 690 567 529

м. Люблін
ul. Czechowska 2, 20-400 Lublin
Керівник - Інна Хохлова, тел. +48 795 494 077

м. Ченстохова
ul. Aleja Najswietszej Maryi Panny 32, 42-200 Czestochowa
Крівник - Маріанна Ємельянова, тел. +48 888 618 268