Informacje ogólne dla rodziców dotyczące organizacji zajęć na

„LATO 2022”

1. Kontakt Administracja Centrum 

- e-mail: info.crp.razom@gmail.com 

- tel. 518 578 069

2. Kadra Centrum

Kierownik Centrum – p. Viktoria Makedonska Nauczycieli:

  •      p.      Olena Tarasenko      
  •      p.      Tetiana Sheremet      
  •      p.      Anna Khrovst      
  •      p.      Yulia Mykhalchuk

W sytuacjach nagłych może nastąpić zmiana wychowawcy. 

3. Przydział uczestników do grup Uczestnicy zająć zostaną przydzieleni do grup według kryterium wiekowego. Informacja o przydziale do grup będzie do wglądu w punkcie obsługi już od 25.06.2021r. oraz w pierwszym dniu zająć  

4. Sposób przyprowadzania i odbierania uczestników. Rodzice/ prawni opiekunowie odprowadzają dziecko do centrum. Uczestnicy wchodzą głównym wejściem. Rodzic/ opiekun prawny lub osoba upoważniona do odbioru dziecka z zająć zgłasza chęć odbioru dziecka administracji. 

5. Program Przewidujemy codzienne wyjścia poza teren Centrum, tak więc prosimy o dostosowanie ubioru dzieci do warunków pogodowych.

6. Wyżywienie Koszt wyżywienia bezpłatny, to 15 zł /dzień na catering. Dla korzystania z cateringu rodzic/opiekun prawny osobiście mają na stronie: aplikacja.zamowposilek.pl oraz dokonać wplaty na konto cateringu. Opłata za jedzenie: Opłata tylko za 1 tydzień to 75 zł Opłaty należy dokonać elektronicznie na konto cateringu – w tytule imię i nazwisko uczestnika Uczestnicy mają zapewnione drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Posiłki będą wydawane w reżimie sanitarnym. W Centrum działa źródełko wody pitnej. 

7. Inne Ważne informacje będą na bieżąco publikowane: - na stronie www Centrum: https://www.razom.info lub na stronie Facebook - na tablicy informacyjnej umieszczonej w przedsionku Centrum (główne górne wejście) Znajdziecie tam państwo: regulaminy, jadłospis, program, ramowy plan dnia oraz ważne ogłoszenia. Na stronie www będą zamieszczone dodatkowo ważne dokumenty.