"LATO 2022"

Regulamin organizacji zajęć dla dzieci i naboru na zajęciaLATO 2022” w Centrum rozwoju i pomocy "RAZOM" m. Wrocław            

1)Organizatorem zajęć jest Centrum rozwoju i pomocy "Razom" Wrocław, ul. Krakowska 47/49            

2) Wypoczynek ma charakter zajęć.

3)Wypoczynek przeznaczone są dla dzieci z Ukrainy, które w związku z wojną opuścili swój kraj.

4)Celem organizowanego zajęć jest:      

*zapewnienie      opieki uczniom rodziców pracujących w czasie ferii letnich,            

*wdrażanie  dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego,            

*rozwijania zainteresowań uczniów,          

*podniesienie  bezpieczeństwa uczniów w czasie ferii letnich od zajęć      edukacyjnych.            

5)Nabór jest otwarty dla wszystkich dzieci, które są przyjechali do Polski w związku z wojną w Ukrainie..

6)Organizacja zajęć obejmuje w okresie:27 czerwca do 26 sierpnia 2022 roku.            

7)Informację o naborze wywiesza się na deski Centrum i informuje również poprzez stronę internetową Centrum i wiadomość w dzienniku elektronicznym.

8)Warunkiem przyjęcia jest złożenie wypełnionej karty uczestnika zajęć.

9)Nabór zaczyna się 01czerwca 2021 od      godziny 08.00 do wyczerpania miejsc (karty do pobrania w      punkcie obsługi wypoczynku).            

10)Zapisu może dokonać rodzic/opiekun prawny dziecka w siedzibie Centrum.

11) Po wyczerpaniu miejsc tworzy się listę rezerwową chętnych do  uczestnictwa w zajęć i w przypadku rezygnacji wcześniej  zakwalifikowanego uczestnika przyjmuje się na wolne miejsce wg      kolejności zgłoszeń.            

12)Wypełnione karty zgłoszeń wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w punkcie obsługi wypoczynku do 25 czerwca 2022 do godz.12.00r.            

13) W przypadku niedostarczenia dokumentów w terminie – dziecko zostaje skreślone z listy wypoczynku, a w jego miejsce zostaje zapisane dziecko z listy rezerwowej.

14) Kwalifikacji do przyjęcia kandydata na wypoczynek dokonuje dyrektor Centrum.


                               Prezes  zarządu Fundacji      

 Tetiana   Humeniuk

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 8:00 - 9:30 – zbiórka uczestników 9:30 – 10.00 - II śniadanie 10:00-13:00 - zajęcia programowe 13:00-13:45 - obiad 13:45-16:45 - zajęcia programowe 16:45-18:00 – zajęcia tematyczne

Szczegółowy plan dnia będzie uzależniony od warunków atmosferycznych i szczegółowego programu.
W przypadku planowanych wycieczek, zajęć terenowych plan może ulec zmianie, o czym będziemy informowali na bieżąco.