Charity art exhibition and fundraiser

"She is thirteen, she is an artist, and she's painting her pictures in the subway."
It might have been a fancy art project if it had happened somewhere in New York or London in lovely spring.

But she's Ukrainian from Kharkiv. Subway stations are being used as bomb shelters. She and hundreds of other kids are hiding from shelling with their families. They are scared. And they are painting pictures about war.
Postcards from war address millions of people.

Aza Nizi Maza is an art laboratory, and creative studio for kids in Kharkiv launched in 2012 by Nikolai and Maria Kolomiets.

At the beginning of the full-scale invasion of the Russian army, the head of the studio, Nikolai Kolomiets, moved his creative laboratory to the Kharkiv subway, which has become a reliable bomb shelter for many Kharkovites and, in fact, their second home.

Together with other little underground residents, the studio's students continued to create during the war under the guidance of Nikolai. The artworks reflect children's thoughts about what is happening in their city, their country, and their new reality.

As Nikolai said in an interview: "With the attacks' outbreak, the studio functioned as a bomb shelter for about three weeks. There were about 50 people in it, and then people left and evacuated. I realized that something needed to be done. Seeing how many children were in the subway (some lived there around the clock, some only came at night), I decided to go down to the subway and continue working with kids."

Painting exhibition "Postcards from war."

Dates: June 4 – June 23, 2022 (24/7)

Location: Gedimino pr. 27 (corner of Gedemino and Jakšto streets), outside windows of the bar "Pahonia," Vilnius.

Opening: June 4, 18:40 – 20:20, invite-only.

Organizers: Fundacija "Razom" and "Aza Nizi Maza" art studio.
Curators: Anastasia Bondarenko, Anna Miroshnichenko, Sandra Golbreich.

“Їй 13 років, вона художниця, і вона малює свої картини у підземці”.
Це міг би бути дивовижний арт проект якщо б це відбувалось десь у Нью Йорку або Лондоні чудовою весною.

Але вона українка з Харкова. Станції підземки використовуються як бомбосховище. Вона і сотні інших дітей ховаються від обстрілів разом з їх сім’ями. Вони налякані. І вони малюють картини про війну.

Aza Nizi Maza-це арт лабораторія та креативна дитяча студія, яка була заснована у 2012 році Миколою та Марією Коломійцями.

З початку повномасштабного вторгнення російської армії керівник студії, Микола Коломієць переніс свою креативну лабораторію в харківську підземку, яка для багатьох харків’ян стала надійним бомбосховищем, фактично другою домівкою.

Разом з іншими мешканцями підземки учні студії продовжували творити під час війни під керівництвом Миколи. Художні твори відображають думки дітей про те, що відбувається в їх місті, їх країні, в їх новій реальності.

Як зазначав Микола в інтерв’ю: “З початку активних бойових дій десь три тижні студія функціонувала як бомбосховище. В ній ховалось приблизно 50 людей. Потім ці люди виїхали та евакуювались. Я зрозумів, що треба щось робити і далі. Побачивши як багато дітей у підземці (деякі з них жили там постійно, деякі приходили на ніч), я вирішив спуститись у підземку і продовжувати працювати з дітьми”.

Виставка живопису “Листівкі з війни”

Дати: 4-24 червня 2022 (24/7)

Місце проведення: проспект Гідеміно, 27 (ріг Гідеміно та вул. Якшто), зовнішні вікна бару “Пагоня”, Вільнюс.

Відкриття: 4 Червня 18.40 - 20.20, лише по запрошенням.

Організатори: Фундація “Razom” та художня студія “Aza Nizi Maza”
Куратори: Анастасія Бондаренко, Ганна Мірошниченко, Сандра Голбрайх.Do you want to purchase a picture?
Contact our exhibition coordinator to arrange the purchase.
All the money will go to Aza Nizi Maza studio.

Бажаєте придбати картину?
Напишіть нашому координатору виставки щоб домовитись про покупку.
Всі кошти підуть студії Aza Nizi Maza.